Menu

بهترین راه ارزآوری و جبران کاهش درآمدهای نفتی | ایسنا

بهترین راه ارزآوری و جبران کاهش درآمدهای نفتی | ایسنا
ایسنا

یک فعال کارگری با تاکید بر بهره مندی از ظرفیتهای بالای حمل و نقل ریلی و دریایی، تقویت و توسعه ترانزیت و تبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه را یکی از راهکارهای ارزآوری و جبران کاهش درآمدهای نفتی عنوان کرد.

علی اکبر سیارمه در گفت و گو با ایسنا، تقویت و حمایت از تولید داخلی را در شرایط فعلی اقتصاد ضروری دانست و گفت: برای آنکه شعار جهش تولید محقق شود باید از توان و تولید داخلی حمایت کنیم و این حمایت نیازمند جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق کالا است.

ترانزیت بهترین راه جبران کاهش درآمدهای نفتی

وی وابستگی به درآمدهای نفتی را به زیان کشور و موجب آسیب پذیری اقتصاد دانست و افزود: در شرایطی که با تحریم های ظالمانه، بحران کرونا و کاهش صادرات نفتی مواجهیم باید به سمت بهره مندی از ظرفیت صادرات غیرنفتی برویم. زعفران، فرش و پسته اگرچه از شرایط موجود متاثر شده اند ولی هنوز هم بازارهای خود را دارند، از طرفی معتقدم ترانزیت یکی از بهترین راهها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است و باید توسعه حمل و نقل در بخش ریلی و دریایی را در اولویت قرار بدهیم.

این فعال کارگری با تاکید بر فعالسازی ترانزیت، ادامه داد: ترانزیت ما را به کشورهای آسیای میانه متصل می کند و بازارهای جدیدی برای ما ایجاد می شود که از طریق آن می توانیم ضمن صادرات محصولات خود به ارزآوری و درآمد سرشاری دست پیدا کنیم.

توسعه تبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه 

سیارمه تصریح کرد: در حال حاضر از ظرفیتهای بالایی در زمینه حمل و نقل ریلی و دریایی برخورداریم و بندر چابهار یکی از این ظرفیتها است که با توجه به عدم دسترسی کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان به راه آبی و دریای آزاد می تواند در توسعه تبادلات تجاری ایران و ایجاد بازارهای هدف صادراتی موثر باشد.

به گفته وی، ایران یکی از بهترین مسیرها برای توسعه تجارات و صادرات با کشورهای اروپایی و آسیایی به شمار می رود و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.