Menu

تعیین قیمت زعفران | شبکه خبر

تعیین قیمت زعفران | شبکه خبر
شبکه خبر

کف قیمت گل زعفران هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار تومان، پوشال هر کیلوگرم ۱۶ میلیون تومان و نگین هر کیلوگرم ۲۰ میلیون تومان در شورای ملی زعفران تعیین شد.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: تعیین کف قیمتی برای زعفران اقدامی ارزنده برای حمایت از تولید و صادرات زعفران است. طهماسبی گفت تعیین قیمت می‌تواند به تثبیت قیمت زعفران ایران در بازار‌های جهانی و جلوگیری از ارزان‌فروشی منجر شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دانلود فیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی