Menu

صعود قیمت نفت با کمک طوفان و اعتصاب | تابناک

صعود قیمت نفت با کمک طوفان و اعتصاب | تابناک
تابناک

قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت اما تحت تاثیر اعتصاب کارکنان نفتی نروژ و کاهش حداکثر ۲۵ درصدی تولید این کشور، در مسیر ثبت افزایش هفتگی قابل ملاحظه ای قرار دارد.

قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت اما تحت تاثیر اعتصاب کارکنان نفتی نروژ و کاهش حداکثر ۲۵ درصدی تولید این کشور، در مسیر ثبت افزایش هفتگی قابل ملاحظه ای قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت پس از رشد بیش از سه درصدی در معاملات روز گذشته، در معاملات روز جاری هشت سنت کاهش یافت و به ۴۳ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که روز پنج شنبه بیش از سه درصد صعود کرده بود، روز جاری پنج سنت کاهش یافت و به ۴۱ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در واکنش به اعتصاب کارکنان نفتی در نروژ، در مسیر رشد حدود ۱۰ درصدی در هفته جاری قرار دارند که نخستین رشد هفتگی در سه هفته گذشته خواهد بود. مقامات کارگری و شرکت نفت نروژ اعلام کرده اند که با یک میانجی گر منصوب شده از سوی دولت برای رسیدن به توافق و پایان اعتصاب دیدار خواهند کرد. در این بین، ناظران بازار به تاثیر طوفان گرمسیری دلتا بر تولید نفت آمریکا چشم دوخته اند. حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید منطقه خلیج مکزیکو تاکنون متوقف شده است. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت اواندا اظهار کرد: تولید نفت غیراوپک در روزهای آینده لطمه بزرگی خواهد دید و این امر به روند بازیابی تعادل عرضه و تقاضا در بازار کمک می کند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک روز پنج شنبه اظهار کرد بدترین مقطع برای بازار نفت پس از سقوط تقاضا و ریزش قیمت نفت در اوایل سال به دلیل شیوع ویروس کرونا به پایان رسیده است. اوپک و متحدانش که به گروه اوپک پلاس معروف شده اند، در حال حاضر میزان عرضه را مجموعا ۷.۷ میلیون بشکه در روز محدود کرده اند اما با افزایش تولید نفت لیبی که از مشارکت در پیمان کاهش تولید معاف بوده و افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان به چالش کشیده شده اند. بر اساس گزارش رویترز، اوپک در گزارش دورنمای نفت جهان ۲۰۲۰ پیش بینی کرد مصرف نفت از ۹۰.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۷.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. این رقم ۱.۱ میلیون بشکه در روز کمتر از پیش بینی سال گذشته اوپک و بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر از پیش بینی سال ۲۰۰۷ این گروه از میزان تقاضا در سال ۲۰۳۰ است.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت پس از رشد بیش از سه درصدی در معاملات روز گذشته، در معاملات روز جاری هشت سنت کاهش یافت و به ۴۳ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که روز پنج شنبه بیش از سه درصد صعود کرده بود، روز جاری پنج سنت کاهش یافت و به ۴۱ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص در واکنش به اعتصاب کارکنان نفتی در نروژ، در مسیر رشد حدود ۱۰ درصدی در هفته جاری قرار دارند که نخستین رشد هفتگی در سه هفته گذشته خواهد بود.

مقامات کارگری و شرکت نفت نروژ اعلام کرده اند که با یک میانجی گر منصوب شده از سوی دولت برای رسیدن به توافق و پایان اعتصاب دیدار خواهند کرد.

در این بین، ناظران بازار به تاثیر طوفان گرمسیری دلتا بر تولید نفت آمریکا چشم دوخته اند. حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید منطقه خلیج مکزیکو تاکنون متوقف شده است.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت اواندا اظهار کرد: تولید نفت غیراوپک در روزهای آینده لطمه بزرگی خواهد دید و این امر به روند بازیابی تعادل عرضه و تقاضا در بازار کمک می کند.

محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک روز پنج شنبه اظهار کرد بدترین مقطع برای بازار نفت پس از سقوط تقاضا و ریزش قیمت نفت در اوایل سال به دلیل شیوع ویروس کرونا به پایان رسیده است. اوپک و متحدانش که به گروه اوپک پلاس معروف شده اند، در حال حاضر میزان عرضه را مجموعا ۷.۷ میلیون بشکه در روز محدود کرده اند اما با افزایش تولید نفت لیبی که از مشارکت در پیمان کاهش تولید معاف بوده و افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان به چالش کشیده شده اند.

بر اساس گزارش رویترز، اوپک در گزارش دورنمای نفت جهان ۲۰۲۰ پیش بینی کرد مصرف نفت از ۹۰.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۷.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. این رقم ۱.۱ میلیون بشکه در روز کمتر از پیش بینی سال گذشته اوپک و بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر از پیش بینی سال ۲۰۰۷ این گروه از میزان تقاضا در سال ۲۰۳۰ است.