Menu

افزایش ۶۴ درصد پروازهای بین‌المللی هواپیمایی ایران +جدول | مشرق

افزایش ۶۴ درصد پروازهای بین‌المللی هواپیمایی ایران +جدول | مشرق
مشرق نیوز

تعداد پروازهای بین‌المللی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه امسال با ۶۴ درصد افزایش نسبت به تیر ماه، ۳۴۷ پرواز بوده است.

به گزارش مشرق، ‌بررسی ‌عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه ۹۹ و مقایسه آن با تیرماه ۹۹ حاکی از آن است که این شرکت هواپیمایی در حمل بار و جابه‌جایی مسافر حمل شده در خطوط داخلی و بین‌المللی روند رو به رشدی داشته است.

‌شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ماه مرداد توانسته است، با جابه‌جایی ۱۷۷‌ هزار و ۵۱۱ نفر در خطوط داخلی و ۱۴‌ هزار و ۴۴ نفر در خطوط بین‌المللی‌ به ترتیب ۳۷ و ۳۰ درصد نسبت به تیرماه رشد داشته باشد.

افزایش قیمت بلیت هواپیما با احتساب ۲ عامل

ایران‌ایر همچنین با جابه‌جایی ۲ میلیون و ۲۱۶ تن بار، در مرداد ۹۹ رشد ‌۲۶ درصدی نسبت به ماه تیر ‌داشته است.

تعداد مسافر داخلی ایران‌ایر در مرداد ۹۹ میزان ۲۷ درصد رشد داشت و ‌تعداد پرواز داخلی هما در مرداد ۹۹ در قیاس با تیرماه ۸ درصد افزایش داشته است.

تعداد کل پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه ۲ هزار و ۹۳۸ سورتی  و در تیرماه ۲ هزار و ۶۰۳ سورتی بوده است که این ارقام نشان می‌دهد ۱۳ درصد به تعداد پروازها در مردادماه افزوده شده است.

تعداد پروازهای بین‌المللی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه با ۶۴ درصد افزایش نسبت به تیر ماه، ۳۴۷ پرواز بوده است.

ردیفشاخصمرداد ۹۹تیر ۹۹رشد ماهانه (به درصد)
۱کل مسافر حمل شده۱۹۱۵۵۵۱۴۰۲۱۴۳۷
۲مسافر داخلی حمل شده۱۷۷۵۱۱۱۲۹۳۹۷۳۷
۳مسافر بین‌المللی حمل شده۱۴۰۴۴۱۰۸۱۷۳۰
۴بارحمل شده (کیلوگرم)۲۲۱۶۲۸۷۱۷۰۶۰۹۱۱۲۶
۵پست حمل شده (کیلوگرم)۳۶۲۹۹۴۴۳۴۱۱۸-
۶تعداد کل پرواز۲۹۳۸۲۶۰۳۱۳
۷تعداد پرواز داخلی۲۵۹۱۲۳۹۲۸
۸تعداد پرواز بین المللی۳۴۷۲۱۱۶۴
۹کل ساعات پرواز۴۶۲۶۴۱۵۴۱۱
۱۰ساعات پرواز داخلی۳۷۵۱۳۴۷۷۸
۱۱ساعات پرواز بین المللی۸۷۵۶۷۷۲۹

پست حمل شده (کیلوگرم)