Menu

رشد ۱۵۰ درصدی متوسط قیمت گوشت گوسفندی | مشرق

رشد ۱۵۰ درصدی متوسط قیمت گوشت گوسفندی | مشرق
مشرق نیوز

بیشترین میزان رشد متوسط قیمت تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به زمستان ۹۷ می‌باشد که نسبت به زمستان ۹۶ برابر با ۱۵۰درصد بوده است.

به گزارش مشرق به استناد مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، ‌روند متوسط قیمت تولید کننده و متوسط قیمت مصرف کننده گوشت گوسفند در کشور طی فصول سالهای ۹۶ تا ۹۸  نشان میدهد:

 اولا، روند این دو نوع قیمت در طول دوره همدیگر را بخوبی دنبال میکنند،

دوماً شکاف بین این دو نوع قیمت بسیار زیاد است و نسبت متوسط قیمت مصرف کننده به متوسط قیمت تولید کننده حدود ۲۹۸ برابر میباشد.

در مورد گوشت گوسفند بالا بودن شکاف قیمت میتواند به دلیل هزینه کشتارگاه، هزینه حمل و نقل ، هزینه واسطه‌گری و همچنین واردات پایین گوشت گوسفند از کشورهای دیگر باشد. بیشترین میزان رشد متوسط قیمت تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به زمستان ۹۷ میباشد که نسبت به زمستان ۹۶ برابر با ۱۵۰درصد بوده است و متوسط قیمت تولیدکننده گوشت گوسفند در این فصول از ۱۶۶۵۵۴ریال به ۴۱۶۵۸۹ ریال افزایش پیدا کرده است.

رشد ۱۵۰ درصدی متوسط قیمت گوشت گوسفندی | مشرق