Menu

معاملات طلا و سکه متوقف شد | رویداد

معاملات طلا و سکه متوقف شد | رویداد
خبرگزاری رویداد

نوسان شدید قیمت‌ها در بازار طلا و سکه ارز روند معاملات طلا و سکه را متوقف کرد.

رویداد۲۴  در حالی که قیمت ارز در صرافی‌های بانکی به ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است، روند معاملات طلا و سکه در بازار نیز متوقف شده است چرا که نوسان قیمت ها در بازار از یک سو به دلیل رشد قیمت ها و از سوی دیگر به واسطه افزایش قابل توجه تقاضا در بازار رو به افزایش است. در حالی که سایت های خبری قیمت سکه تمام بهار ازادی را برابر با ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام می کند، برخی صرافان بهای این سکه را در محدده ۱۶ میلیون و دویست تا ۱۶ میلیون و سیصد هزار تومان گزارش کردند و این فاصله قابل توجه قیمتی زمینه را برای توقف معاملات در بازار فراهم کرده است. بیشتر بخوانید: سکه از مرز ۱۶ میلیون تومان عبور کرد/ قیمت سکه چقدر حباب دارد؟ کشتی آرای نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره قیمت قطعات مختلف سکه گفته است: امروز برای اولین بار قیمت سکه طرح قدیم به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. این فعال بازار طلا نیز تایید کرد: هم اکنون بسیاری از معاملات در بازار طلا و سکه کاملاً متوقف است و فروشنده ها از فروش خودداری می کنند ولی خریدار در بازار داریم و تقاضا افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای سکه حباب قیمت را نیز افزایش داده است، به عبارتی حباب سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برابر با یک میلیون و ۶۳۰ هزاز تومان، حباب سکه بهار آزادی طرح قدیم برابر با ۳۷۴ هزار تومان، حباب نیم سکه برابر با یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان و حباب ربع سکه برابر با ۲۰۱ هزار تومان است.

رویداد۲۴  در حالی که قیمت ارز در صرافی‌های بانکی به ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است، روند معاملات طلا و سکه در بازار نیز متوقف شده است چرا که نوسان قیمت ها در بازار از یک سو به دلیل رشد قیمت ها و از سوی دیگر به واسطه افزایش قابل توجه تقاضا در بازار رو به افزایش است. در حالی که سایت های خبری قیمت سکه تمام بهار ازادی را برابر با ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام می کند، برخی صرافان بهای این سکه را در محدده ۱۶ میلیون و دویست تا ۱۶ میلیون و سیصد هزار تومان گزارش کردند و این فاصله قابل توجه قیمتی زمینه را برای توقف معاملات در بازار فراهم کرده است. بیشتر بخوانید: سکه از مرز ۱۶ میلیون تومان عبور کرد/ قیمت سکه چقدر حباب دارد؟ کشتی آرای نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره قیمت قطعات مختلف سکه گفته است: امروز برای اولین بار قیمت سکه طرح قدیم به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. این فعال بازار طلا نیز تایید کرد: هم اکنون بسیاری از معاملات در بازار طلا و سکه کاملاً متوقف است و فروشنده ها از فروش خودداری می کنند ولی خریدار در بازار داریم و تقاضا افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای سکه حباب قیمت را نیز افزایش داده است، به عبارتی حباب سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برابر با یک میلیون و ۶۳۰ هزاز تومان، حباب سکه بهار آزادی طرح قدیم برابر با ۳۷۴ هزار تومان، حباب نیم سکه برابر با یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان و حباب ربع سکه برابر با ۲۰۱ هزار تومان است.

رویداد۲۴  در حالی که قیمت ارز در صرافی‌های بانکی به ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است، روند معاملات طلا و سکه در بازار نیز متوقف شده است چرا که نوسان قیمت ها در بازار از یک سو به دلیل رشد قیمت ها و از سوی دیگر به واسطه افزایش قابل توجه تقاضا در بازار رو به افزایش است.

در حالی که سایت های خبری قیمت سکه تمام بهار ازادی را برابر با ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام می کند، برخی صرافان بهای این سکه را در محدده ۱۶ میلیون و دویست تا ۱۶ میلیون و سیصد هزار تومان گزارش کردند و این فاصله قابل توجه قیمتی زمینه را برای توقف معاملات در بازار فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: سکه از مرز ۱۶ میلیون تومان عبور کرد/ قیمت سکه چقدر حباب دارد؟

کشتی آرای نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره قیمت قطعات مختلف سکه گفته است: امروز برای اولین بار قیمت سکه طرح قدیم به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

این فعال بازار طلا نیز تایید کرد: هم اکنون بسیاری از معاملات در بازار طلا و سکه کاملاً متوقف است و فروشنده ها از فروش خودداری می کنند ولی خریدار در بازار داریم و تقاضا افزایش یافته است.

افزایش تقاضا برای سکه حباب قیمت را نیز افزایش داده است، به عبارتی حباب سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برابر با یک میلیون و ۶۳۰ هزاز تومان، حباب سکه بهار آزادی طرح قدیم برابر با ۳۷۴ هزار تومان، حباب نیم سکه برابر با یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان و حباب ربع سکه برابر با ۲۰۱ هزار تومان است.