Menu

تورم هلند بالای یک درصد شد | ایسنا

تورم هلند بالای یک درصد شد | ایسنا
ایسنا

پس از پنج ماه نرخ تورم هلند مجددا از یک درصد عبور کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس،  تا پایان ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نرخ تورم در هلند از ۰.۷ درصد در ماه قبل به ۱.۱ درصد افزایش یافته است که این نرخ، بیشترین نرخ تورم چهار ماه اخیر محسوب می‌شود.

طی این مدت در هلند بیشترین تاثیر در کاهش قیمت‌ها در حمل و نقل با تورم منفی ۲.۵ درصدی مشاهده شده است و بیشترین نقش افزایشی تورم مربوط به لوازم منزل با ۱.۷ درصد و مواد غذایی و نوشیدنی با ۱.۲ درصد به ثبت رسیده است.  

 هسته تورمی که به دلیل نوسانات بالا، تغییرات قیمتی گروه مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد از۱.۲۲.۴ درصد در ماه قبل به ۱.۷ درصد در ماه سپتامبر افزایش پیدا کرده است. تورم ماهانه این کشور نیز منفی ۰.۲ درصد بوده است یعنی ۰.۳ درصد بیشتر از ماه قبل.

متوسط نرخ تورم هلند در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۹ برابر ۳.۲۱ درصد بوده است که بیشترین رقم ثبت شده مربوط به نوامبر ۱۹۷۴ با ۱۱.۱۹ درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به فوریه ۱۹۸۷ با منفی ۱.۳ درصد بوده است. در هلند بیشترین وزنه تورم مربوط به تورم آب و برق و گاز با ۲۴.۵ درصد است و پس از این بخش، حمل و نقل با ۱۱.۶ درصد و غذا و نوشیدنی با ۱۱.۳ درصد قرار دارند.

از سوی دیگر نرخ تورم در روسیه افزایشی بوده است. تا پایان ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، نرخ تورم در روسیه از ۳.۶ درصد در ماه قبل به ۳.۷ درصد افزایش یافته است که این نرخ، بیشترین نرخ تورم ۱۵ ماه اخیر محسوب می‌شود.

مواد غذایی و نوشیدنی با ۴.۴ درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، خدمات با تورم ۳.۸ درصد  در رده بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به حمل و نقل با ۰.۸ درصد بوده است.  بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم روسیه در ماه سپتامبر منفی ۰.۱ درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی روسیه دستیابی به تورم چهار درصدی را تا پایان امسال هدفگذاری کرده است.