Menu

بازار کار آمادگی مزد منطقه ای را ندارد | ایسنا

بازار کار آمادگی مزد منطقه ای را ندارد | ایسنا
ایسنا

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است مادامی که کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند نمی توان به مزد منطقه ای پرداخت و برای مشاغل مختلف مزد متفاوت تعیین کرد.

ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص منطقه ای شدن دستمزدها، گفت: مزد منطقه ای فراتر از حداقل دستمزدی است که در شورای عالی کار تصویب می شود و منظور این است که در صنایع و صنوف مختلف نسبت به شرایط کارگران و فعالیت آنها، مزدهای مختلفی در نظر گرفته شود.

تعیین مزد منطقه ای مستلزم ثبات بازار کار و اقتصاد

وی ادامه داد: در حال حاضر بازار کار و اشتغال از ثبات لازم برخوردار نیست و برای آنکه به موضوعاتی نظیر مزد منطقه ای و تعریف مزد متفاوت در مشاغل مختلف بپردازیم باید زیرساختهای لازم را فراهم کنیم.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: وقتی هنوز مشکل قراردادهای موقت به قوت خود باقی است و به ابزاری برای تعدیل یا اخراج کارگر تبدیل می شود نمی توانیم به دنبال تعیین مزد متفاوت در بخش های صنعتی و صنوف باشیم؛ لذا معتقدم دغدغه های مهمتر از مزد منطقه ای داریم که باید آنها را برطرف کنیم.

چمنی به تعیین مزد منطقه ای در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بر اساس پیمان های دسته جمعی درباره دستمزد تصمیم گیری می شود. این کشورها زیرساخت های خوبی در بحث تولید دارند و نرخ بیکاری آنها خصوصا در بحث تحصیل کردگان پایین است. در این کشورها کارگر به دنبال بستن قرارداد موقت است، چون تنوع کار وجود دارد و هر زمان راضی نباشد می تواند کار خود را تغییر دهد و به هر شغلی که وارد شود امنیت شغلی و دستمزد آن تضمین شده است.

ما دنبال کار و آنها دنبال کارگرند!

وی گفت: آنها دنبال کارگر هستند و ما دنبال کار، کارگران در این شرایط به سختی کار پیدا می کنند و باید مراقب باشند که آن را از دست ندهند ولی در کشورهای دیگر، کارفرما دنبال کارگر است و روی او سرمایه گذاری و حساب باز می کند به همین دلیل او را در مجموعه خود حفظ می کند تا به سراغ کار دیگری نرود.

چمنی در پایان با اشاره به مزایای تعیین مزد در قالب پیمان های دسته جمعی، خاطرنشان کرد: سالها بود که درخصوص مزد کارگران کوره پزخانه مذاکره ای صورت نگرفته بود ولی امسال توانستیم در قالب پیمان دسته جمعی برای کارگران کوره پزخانه های تهران مزد تعیین کنیم.