Menu

مزد منطقه ای به معنی حذف حداقل دستمزد نیست | ایسنا

مزد منطقه ای به معنی حذف حداقل دستمزد نیست | ایسنا
ایسنا

یک فعال کارگری پیش شرط اجرای مزد منطقه ای را فراهم کردن بستر اشتغال نیروی کار دانست و گفت: مزد منطقه ای به معنی حذف حداقل دستمزد نیست و در مناطقی اجرا می شود که هزینه های زندگی افراد بیشتر است و با مزد حداقلی نمی توان زندگی کرد.

هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی منطقه ای شدن دستمزدها ابراز عقیده کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از موارد قانون کار وجود دارد که اجرایی نشده است مثلا بحث مسکن کارگران هنوز به سرانجام نرسیده و امروز بیش از نیمی از حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های اجاره بها و مسکن می شود لذا اگر قرار باشد دستمزدها را منطقه ای کنیم باید به فراخور آن در هر منطقه ایجاد مسکن کنیم تا کارگران ناچار نباشند برای تهیه مسکن هزینه کنند.

فراهم کردن بستر اشتغال قبل از تعیین مزد منطقه ای 

وی تصریح کرد: مهمترین مساله در بحث مزد منطقه ای این است که ابتدا باید زمینه اشتغال فرد فراهم شود تا به واسطه کار برای او مزد تعیین کنیم اما وقتی هنوز بسترهای اشتغال فراهم نیست و کارگران برای تامین معاش از شهری به شهری دیگر می روند و مشکل کار دارند، نمی توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.

این فعال کارگری ادامه داد: ممکن است مزد منطقه ای مزیتهایی داشته باشد و به کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی یا تقویت بیمه کارگران منجر شود ولی در مجموع برای اجرای آن مولفه های زیادی باید مدنظر قرار گیرد و ابتدا باید بازار اشتغال را سامان بدهیم و آنقدر شغل ایجاد کنیم که نیروی کار به دنبال شغل نباشد و محل سکونت خود را برای یافتن شغل بهتر ترک نکند.

ابوی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از کارگران در مناطق دورافتاده تصور می کنند برای تامین هزینه های معیشت اگر به کلان شهرها بروند مزد و حقوق بیشتری می گیرند در حالی که نمی دانند ممکن است هزینه های زندگی آنها بیشتر شود.

ماندگار کردن افراد در محل زندگی ویژگی مزد منطقه ای

این فعال کارگری یکی از ویژگی های مزد منطقه ای را ماندگار کردن افراد دانست و گفت: اگر ماندگاری افراد و اشتغال آنها در محل زندگی به وجود آمد و هزینه هایشان کمتر شد، یعنی زیرساختهای مزد منطقه ای مهیا شده است.برای منطقه ای شدن دستمزدها باید هزینه ها را هم منطقه بندی کنیم ولی وزارت کار در زیرساخت هزینه ها نقشی ندارد که بگوییم کارگران کمتر هزینه کنند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بسیاری از اقلام مصرفی خانوارها در سراسر کشور نرخ یکسانی دارد، گفت: ممکن است برخی از اقلام تفاوت نرخ جزیی داشته باشند ولی عمده کالاهای اساسی به قیمت مصرف کننده عرضه می شود و نمی توان گفت هزینه ها در شهرهای دیگر ارزان است.

ابوی مزد منطقه ای را به معنای حذف مزد حداقلی ندانست و گفت: مزد منطقه ای فارغ از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در شهرهایی در نظر گرفته می شود که هزینه های زندگی بیشتر است و امکان اداره زندگی با مزد حداقلی نیست.

تعین دستمزد برای صنوف در قالب پیمان دسته جمعی 

به گفته این فعال کارگری، در بسیاری از کشورها به شکل پیمانهای دسته جمعی برای گروه خاصی از نیروهای کار دستمزد تعیین می شود و با توجه به این مساله ما نیز می توانیم در قالب پیمانهای دسته جمعی برای دستمزد صنوف در یک نقطه از کشور مثل نانوایان مشهد تصمیم گیری و در هر صنف به طور مشخص و با توجه به هزینه ها مزد منطقه ای تعریف کنیم.