Menu

تولید رقم کنجد سردار توسط محققان کشور | ایسنا

تولید رقم کنجد سردار توسط محققان کشور | ایسنا
ایسنا

رقم کنجد سردار، در همکاری تحقیقاتی مشترک محققان دانشگاه بیرجند و مؤسسه تحقیقات اصلاح و ‏تهیه نهال و بذر کرج، تولید شد.‏

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ‏با اشاره به نامگذاری کنجد رقم سردار، گفت: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با تصویب و ‏نامگذاری رقم سردار برای لاین کنجد ‏ESE‏-89-11 موافقت کرد.‏

وی افزود: عملکرد بالا، طول دوره رویش کوتاه، مناسب برای کاشت در مناطق معتدل و وجود سه کپسول ‏در محور برگ از جمله ویژگی‌های رقم کنجد سردار است و رقم سردار حاصل تلاقی دو رقم اولتان و یکتا است.‏

عضو هیئت علمی گروه آموزشی زراعت آموزشکده کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند گفت: این طرح ‏تحقیقاتی از طرف مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و همکاری من در طول چند سال ‏به اجرا رسیده است و اخیراً در کمیته نامگذاری رقم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مصوب و ‏به‌نام سردار ثبت شد.‏

بر اساس اعلام وزارت علوم، وی دلیل نامگذاری این رقم را اینگونه برشمرد که پس از شهادت سردار رشید اسلام سپهبد سلیمانی ‏تصمیم‌گیری شد تا این رقم با نام سردار مزین شود تا عامل بهبود کشاورزی و رونق سفره کشاورزان باشد.‏