Menu

هوشمند سازی مرکز حوادث شبکه برق | شبکه خبر

هوشمند سازی مرکز حوادث شبکه برق | شبکه خبر
شبکه خبر

امروز در بیست و چهارمین هفته از پویش هر هفته الف ب ایران، مرکز هوشمند سازی مرکز اتفاقات و حوادث شبکه برق استان تهران افتتاح شد.

این پروژه که با حضور وزیر نیرو افتتاح شد، از جمله طرح‌های سازوکاری مشخص شده در پویش هر هفته الف ب ایران است.در این مراسم ازپایان طرح نوسازی و تبدیل۷ هزار کیلومتر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل‌های خودنگهدار نیز رونمایی شد. این پروژه‌ها با اختصاص ۴۵۸ میلیارد تومان در استان تهران اجرایی شده است.در حاشیه این مراسم از نمایشگاه تجهیزات خدمات رسانی صنعت برق رونمایی شد.