Menu

آئین رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی | شبکه خبر

آئین رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی | شبکه خبر
شبکه خبر

وزیر راه و شهرسازی: در بهینه سازی مصرف سوخت درناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور در بخش ریلی موفقیت‌های خوبی داشتیم.

 وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال گذشته برای بهینه سازی مصرف سوخت اهتمام ویژه شده است. 

او افزود: برای ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور اعم از ریلی بر بهینه سازی مصرف سوخت تاکید شده است که بر همین اساس با توافق با وزیر نفت گام خوبی در نوسازی ناوگان ریلی برداشته شده است و همه ظرفیت های دانشی و صنعتی کشور در این زمینه مهیاست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دانلود فیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی