Menu

حذف ۷۰ درصدی شرکت‌های نوپا از بازار به دلیل نبود تفکر مدیریتی | ایسنا

حذف ۷۰ درصدی شرکت‌های نوپا از بازار به دلیل نبود تفکر مدیریتی | ایسنا
ایسنا

کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه ۷۰ درصد از شرکت‌های دانش بنیان نوپا پس از مدتی ورود به بازار از بازار خارج می‌شوند، عمده‌ترین دلیل آن را نبود بازار و عدم تفکر مدیریتی و سیستمی دانست.

به گزارش ایسنا، دکتر بغدادی امروز در وبینار تبیین نقش استانداردها در توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده ۵۰ درصد از شرکت‌های نوپای دانش بنیان پس از ۴ سال ورود به بازار، با شکست از بازار خارج می‌شوند.

وی ادامه داد: در سال اول ۲۵ درصد شرکت‌ها و پس از ۱۰ سال حدود ۷۰ درصد از شرکت‌های نوپای دانش بنیان از بازار خارج می‌شوند.

بغدادی با اشاره به دلایل شکست این شرکت‌ها توضیح داد: ۴۲ درصد از این شرکت‌ها به واسطه نبود بازار و ۲۹ درصد از شرکت‌ها به دلیل اتمام منابع مالی از بازار خارج می‌شوند.

وی تصریح کرد: ۲۲ درصد از شرکت‌ها به دلیل فقدان سیستم کاری و ۱۶ درصد به دلیل عدم رقابت پذیری محصول، ضعف بازاریابی و در نظر گرفتن مشتریان با شکست مواجه می شوند.

کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی ضعف تفکر سیستمی و مدیریتی را از عمده‌ترین دلایل شکست و عدم موفقیت شرکت‌ها دانست و ادامه داد: بنیانگذاران شرکت‌های دانش بنیان، تکنولوژیست‌ها هستند که آنها بیشتر قابلیت‌های دانشی و فناورانه دارند تا قابلیت‌های مدیریتی و سیستمی؛ از این رو این شرکت‌ها بیشتر بر اساس توانمندی‌های فناورانه تشکیل می‌شوند.

بغدادی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نرم در ارتقای توانمندی شرکت‌ها، این فناوری‌ها را شامل یکسری سیستم‌های دانشی کاربردی و نشات گرفته از علوم انسانی و اجتماعی دانست که از حیث ایجاد تغییر و خلق ثروت، توانمندی‌های بالایی در بازاریابی، توزیع، انبارداری و تجارت الکترونیکی دارد.

وی بهبود عملکرد سازمان و توسعه توانایی‌ها و قابلیت‌‎های آینده را از مسایل اصلی بنیانگذاران شرکت‌های دانش بنیان ذکر کرد و یادآور شد: استفاده از سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر استاندارد شامل مزایایی است که از آن جمله می‌توان به استفاده اثربخش‌تر از منابع، بهبود عملکرد مالی، بهبود مدیریت ریسک و ارتقای توانمندی محصولات تولیدی اشاره کرد.