Menu

خرید ۴۹.۵ میلیارد اوراق دولتی توسط بانک مرکزی | ایسنا

خرید ۴۹.۵ میلیارد اوراق دولتی توسط بانک مرکزی | ایسنا
ایسنا

بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌ بانکی در این هفته، اوراق پیشنهادی مربوط به دو سفارش از میان چهار سفارش دریافت شده را به ارزش ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی پیرو اطلاعیه روز دوشنبه (۲۱ مهرماه ۱۳۹۹) در خصوص موضع این بانک در عملیات بازار باز، بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌ بانکی چهار سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک‌ دریافت کرد.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌ بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی مربوط به دو سفارش را به ارزش ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۲۳ مهرماه) انجام شد.

براساس این گزارش، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌ بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین ‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین ‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌ بانکی اعلام خواهد شد.

متعاقب این اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.