Menu

IMF: رشد اقتصادی منفی کشورهای پیشرفته شدیدتر شد | مشرق

IMF: رشد اقتصادی منفی کشورهای پیشرفته شدیدتر شد | مشرق
مشرق نیوز

صندوق بین المللی پول که قبلا اعلام کرده بود، شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی تمامی مناطق در جهان تاثیر گذاشته، در جدیدترین گزارش خود از شدت بیشتر کوچک شدن اقتصاد کشورهای پیشرفته خبر داد.

به گزارش مشرق، صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود اعلام کرده بود که شیوع ویروس کووید ۱۹ به شدت بر رشد اقتصادی در تمامی مناطق در جهان در سال ۲۰۲۰ تاثیر گذاشته است، اما در جدیدترین گزارش خود که ساعاتی پیش منتشر شد، پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در این سال را بیش از پیش کاهش داد.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱.۷ درصد بوده در سال ۲۰۲۰ به منفی ۸ درصد کاهش می‌یابد. این درحالی است که برآورد قبلی صندوق منفی ۶.۱ درصد بود.

منطقه یورو با رشد اقتصادی ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۹، امسال رشد اقتصادی منفی ۱۰.۲ درصد را تجربه می‌کند. پیش بینی این نهاد بین المللی برای رشد اقتصادی این منطقه در گزارش قبلی منفی ۷.۵ بود.

رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به منفی ۸ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد که در پیش بینی قبلی کاهش ۵.۹ درصدی را برای این کشور برآورد کرده بود.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، انگلیس و کانادا نیز وضعیت مشابهی دارند که در دو جدول زیر به آنها پرداخته شده است و رشد اقتصادی تمامی آنها به شدت کاهش یافته و منفی می‌شوند.

IMF: رشد اقتصادی منفی کشورهای پیشرفته شدیدتر شد | مشرق

پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی

IMF: رشد اقتصادی منفی کشورهای پیشرفته شدیدتر شد | مشرق

پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی

البته برخی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در گزارش قبلی وضعیت بهتری داشتند. اما رشد اقتصادی برآوردی برای آنها نیز در این گزارش کاهش یافته است.

رشد اقتصادی چین از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و به یک درصد رسیده، اما منفی نشده است.

رشد اقتصادی هند نیز از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به منفی ۴.۵ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی روسیه از ۱.۳ درصد در سال گذشته میلادی به منفی ۶.۶ درصد کاهش یافته است.

رشد اقتصادی عربستان نیز از ۰.۳ درصد به منفی ۶.۸ درصد افت خواهد کرد که برآورد قبلی منفی ۲.۳ درصد بود.

البته این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ یعنی سال پیش رو را از منفی ۶ به منفی ۵ بهبود داد که این رقم با وجود منفی بودن، اما نسبت برآورد این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۵ درصد، از بهبود این شاخص خبر می‌دهد.

این نهاد پیشتر هشدار داده بود، رکود اقتصادی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند بدتر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ باشد.