Menu

چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز | مشرق

چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز | مشرق
مشرق نیوز

رئیس شورای تامین کنندگان دام ایران با انتقاد از نوسانات قیمت در بازار گوشت و افزایش هزینه‌های تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و اعتماد به توان تولید داخل را از عوامل اثرگذار در کنترل این بازار دانست.

رشد ۱۵۰ درصدی متوسط قیمت گوشت گوسفندی