Menu

فرصت بزرگ ایران برای تعامل با عراق +فیلم | مشرق

فرصت بزرگ ایران برای تعامل با عراق +فیلم | مشرق
مشرق نیوز

تقویت بخش کشاورزی عراق با کمک ایران، یک تعامل برد-برد و بلندمدت است که شرایط را برای صادرات خدمات و تجهیزات بخش کشاورزی و واردات برخی محصولات مورد نیاز فراهم می‌کند.

به گزارش مشرق، جنگ داخلی با تروریسم، کشاورزی عراق را با آسیب‌های جدی روبرو کرده و این کشور به واردکننده عمده مواد غذایی و محصولات کشاورزی تبدیل شده است.

این در حالی است که از ۹.۵ میلیون هکتار زمین مستعد کشاورزی در این کشور، تنها در حدود ۵ میلیون هکتار آن به زیر کشت می‌رود.

تقویت بخش کشاورزی عراق با کمک ایران، یک تعامل برد-برد و بلندمدت است که شرایط را برای صادرات خدمات و تجهیزات بخش کشاورزی و واردات برخی محصولات مورد نیاز فراهم می‌کند.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

دانلود