Menu

اقدامات اخیر بانک مرکزی بازار ارز را آرام می‌کند؟ | رویداد

اقدامات اخیر بانک مرکزی بازار ارز را آرام می‌کند؟ | رویداد
خبرگزاری رویداد

با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در آن به منظور مدیریت بازار ارز، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است تا زمانی که چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور شکل نگیرد، اینگونه اقدامات تاثیر آنچنانی بر بازار ارز نخواهند داشت.

رویداد۲۴ بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز تصمیم گرفته سقف خرید در بازار متشکل ارزی توسط بانک‌ها و صرافی‌ها را به ۵۰۰ هزار دلار افزایش دهد که پیش از این ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها بوده است. همچنین، اقدام دیگر این بانک عرضه روزانه از طریق بازارساز ۵۰ میلیون دلار در بازار یاد شده به صورت اسکناس است که در این زمینه پیمان مولوی - یک تحلیلگر اقتصادی - به ایسنا، گفت: چشم انداز اقتصاد ایران روشن نیست و تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، مسیر آینده اقتصاد کشورمان بین ترامپ و بایدن باقی مانده و درگیر یک تعلیق عمیق است. در شرایطی که برای بازار ارز تقاضایی وجود ندارد، تزریق هر گونه منبع به این بازار می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما از این حیث که دلار را به ۲۲ هزار تومان برسد، تاثیری نخواهد داشت و در حد همین تغییراتی که در بازار می‌بینید باقی می‌ماند. وی افزود: از آنجا که موتور خلق نقدینگی همچنان روشن است و رشد اقتصادی نداریم؛ نبود چشم انداز اقتصادی روشن برای ایران تورم را در بازار ارز و بازار‌های موازی بیشتر کرده است. مولوی اقدامات اخیر بانک مرکزی را بیشتر تکنیکی دانست و ادامه داد: این تکنیک‌ها که تغییر تاکتیک در این زمینه را شامل نمی‌شود، بخشی از آن در اختیار بانک مرکزی است و بخشی دیگر در اختیار بانک مرکزی نیست.بیشتر بخوانید: همتی: هر لحظه ممکن است هر اتفاقی در بازار ارز بیفتداین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر همچنان نتوان چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایران متصور شد، تزریق این ارقام تاثیری نخواهد داشت، گفت: در اینصورت شاهد دو گانه شدن حرف بانک مرکزی خواهیم بود و تا زمانی که اقتصاد ایران یک چشم انداز روشن پیدا نکند، موتور خلق پول خاموش نشود و تداوم رشد اقتصادی صفر درصدی پایان نیابد، شاهد این وضعیت در بازار ارز و بازار‌های موازی خواهیم بود، نه در ایران بلکه در جا‌های دیگر هم به اینصورت است. وی در پایان عوامل موثر بر مدیریت بازار ارز را ایجاد رشد اقتصادی، بسته شدن کانال دست اندازی در افزایش پایه پولی، کاهش کسری بودجه دولت و در کنار آن شکل‌گیری چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد کشور دانست.