Menu

مرخصی استعلاجی ماهانه به کارگران تعلق می‌گیرد؟ | مشرق

مرخصی استعلاجی ماهانه به کارگران تعلق می‌گیرد؟ | مشرق
مشرق نیوز

یک کارشناس اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره شرایط تعلق مرخصی استعلاجی به کارگران و موارد تخلف کارفرمایان در این زمینه توضیحاتی داد.

به گزارش مشرق، وحید حاجی زاده کارشناس اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در کسب و کارها بین کارگر و کارفرما اتفاق می‌افتند؛ این است که در قرارداد کار اولیه کارفرما قید می‌کند که کارگرمی تواند در هر ماه از سه روز یا ۷ روز مرخصی استعلاجی استفاده کند.

او با بیان اینکه در قرارداد کار قید می‌شود استفاده از مرخصی استعلاجی بیش از مدت زمان تعیین شده موجب اخراج و تعدیل کارگر می‌شود، گفت: چنین موضوعی اگر در قراردادکار قید شود و کارگر نیز توافق کند، غیر قانونی است.

حاجی زاده گفت: اگر به واسطه مرخصی استعلاجی کارگر اخراج شود، او می‌تواند بازگشت به کار بگیرد و با حکم قضایی بر سرکار خود برگردد.

این کارشناس اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه مرخصی استعلاجی از جمله مرخصی‌هایی است که محدودیت زمانی ندارد، گفت: این به آن معناست که به واسطه‌ی اتفاقاتی که می‌افتند و از اراده کارگر خارج است، تا زمانی که پزشک معالج تجویز میکند و پزشک سازمان تأمین اجتماعی هم تأکید می‌کند کارگر می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند.

حاجی زاده افزود: اگر در قرارداد کار چنین توافقی قید شده باشد کارفرما نمی‌تواند در مراجع حل اختلاف وزارت کار بابت این بند از قرارداد و اخراج کارگر دفاعی داشته باشد.