Menu

قیمت ملک از ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان | خبرآنلاین

قیمت ملک از ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان | خبرآنلاین
خبرآنلاین

این روزها یافتن خانه‌های ارزان قیمت بسیار سخت شده و با توجه به توان اقتصادی اندک یا باید در محلات و مناطق پایین‌تر به دنبال ملک باشید یا به متراژهای پایین رضایت دهید.

به گزارش خبرآنلاین، در میان فایل های فروش پیدا کردن خانه‌های زیر یک میلیارد تومان تقریبا بسیار سخت شده اما غیرممکن نیست.

بیشتر بخوانید: 

قیمت آپارتمان در محلات مختلف پایتخت

در این گزارش سعی کرده‌ایم محلاتی که می توانید با بودجه ای بین ۷۰۰ تا یک میلیارد تومان خانه‌ بخرید را معرفی کنیم.

محدودهمتراژسن بناقیمت هر مترقیمت کل
بریانک۴۱متر۱۳سال۱۹.۲۶۸میلیون۷۹۰میلیون
بریانک، رنجبر۴۰متر۱۲سال۱۹.۷۵۰میلیون۷۹۰میلیون
جیحون۴۰متر۱۳۱۹.۷۵۰میلیون۷۹۰میلیون
صددستگاه پیروزی۵۴متر۱۷سال۱۵.۷۴۰میلیون۸۵۰میلیون
بریانک، حسام الدین۴۰متر۱۴سال۱۹.۷۵۰میلیون۷۹۰میلیون
دروازه شمیران۴۴متر۱۷سال۱۸.۱۸۰میلیون۸۰۰میلیون
پیروزی۴۴متر۱۷سال۱۶.۳۶۰میلیون۷۲۰میلیون
مجیدیه۶۰متر۲۱سال۱۶.۶۶۰میلیونیک میلیارد
هنگام۷۸متر۱۵سال۱۲.۸۲۰میلیونیک میلیارد
نازی آباد۶۴متر۷سال۱۴.۷۶۹میلیون۹۶۰میلیون
فاز یک اندیشه۷۰متر۱۱سال۱۰.۸۰۰میلیون۷۵۶میلیون
دامپزشکی۴۱متر۸سال۲۴.۳۹۰میلیونیک میلیارد
پیروزی۵۰متر---۲۰میلیونیک میلیارد
۱۷شهریور۵۰متر۱۴سال۱۹میلیون۹۵۰میلیون
دروازه شمیران۷۲متر۹سال۱۳.۱۹۰میلیون۹۵۰میلیون
تهرانپارس۴۵متر۱۶سال۱۹.۵۵۰میلیون۸۸۰میلیون
گرگان۵۷متر۱۵سال۱۷میلیون۹۶۹میلیون
سی متری جی۴۹متر۶سال۱۹.۵میلیون۹۵۵.۵میلیون

محدوده

متراژ

سن بنا

قیمت هر متر

قیمت کل

بریانک

۴۱متر

۱۳سال

۱۹.۲۶۸میلیون

۷۹۰میلیون

بریانک، رنجبر

۴۰متر

۱۲سال

۱۹.۷۵۰میلیون

۷۹۰میلیون

جیحون

۴۰متر

۱۳

۱۹.۷۵۰میلیون

۷۹۰میلیون

صددستگاه پیروزی

۵۴متر

۱۷سال

۱۵.۷۴۰میلیون

۸۵۰میلیون

بریانک، حسام الدین

۴۰متر

۱۴سال

۱۹.۷۵۰میلیون

۷۹۰میلیون

دروازه شمیران

۴۴متر

۱۷سال

۱۸.۱۸۰میلیون

۸۰۰میلیون

پیروزی

۴۴متر

۱۷سال

۱۶.۳۶۰میلیون

۷۲۰میلیون

مجیدیه

۶۰متر

۲۱سال

۱۶.۶۶۰میلیون

یک میلیارد

هنگام

۷۸متر

۱۵سال

۱۲.۸۲۰میلیون

یک میلیارد

نازی آباد

۶۴متر

۷سال

۱۴.۷۶۹میلیون

۹۶۰میلیون

فاز یک اندیشه

۷۰متر

۱۱سال

۱۰.۸۰۰میلیون

۷۵۶میلیون

دامپزشکی

۴۱متر

۸سال

۲۴.۳۹۰میلیون

یک میلیارد

پیروزی

۵۰متر

---

۲۰میلیون

یک میلیارد

۱۷شهریور

۵۰متر

۱۴سال

۱۹میلیون

۹۵۰میلیون

دروازه شمیران

۷۲متر

۹سال

۱۳.۱۹۰میلیون

۹۵۰میلیون

تهرانپارس

۴۵متر

۱۶سال

۱۹.۵۵۰میلیون

۸۸۰میلیون

گرگان

۵۷متر

۱۵سال

۱۷میلیون

۹۶۹میلیون

سی متری جی

۴۹متر

۶سال

۱۹.۵میلیون

۹۵۵.۵میلیون

گفتنی است اگر خواهان زندگی در اطراف تهران مانند پردیس، اندیشه، پرند و ... باشید به راحتی می توانید خانه‌هایی با قیمت های مناسب بیابید. 

۲۲۳۲۲۴