Menu

تلاش برای مانع‌زدایی از فعالیت استخراج رمزارزها | شبکه خبر

تلاش برای مانع‌زدایی از فعالیت استخراج رمزارزها | شبکه خبر
شبکه خبر

سخنگوی صنعت برق گفت: مراکز استخراج رمز ارز نیز مانند سایر مشترکان که باید موانع پیش روی آن‌ها برداشته شود، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

مصطفی رجبی مشهدی افزود: علاوه بر گشایش‌هایی که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمزارز‌ها لحاظ شده است، وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویت دار با ظرفیت‌های خالی را نیز مشخص کند که در آن‌ها به دلیل سرمایه گذاری‌های صورت پذیرفته محدودیت‌های تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد.او اداه داد: با هدایت مراکز استخراج رمزارز‌ها به مناطق اولویت دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور، اولا امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف ۲۰ درصد و تخفیف اتصال به استخر‌های داخلی (۱۵ درصد) وجود خواهد داشت.

دوم اینکه، خرده ماینر‌ها یا افرادی که تمایل دارند سرمایه‌های خرد خود را در صنعت استحراج رمزارز‌ها سرمایه گذاری کنند امکان استفاده از خدمات هتلینگ و میزبانی خرده ماینر‌ها در این مزارع بزرگ را خواهند داشت.

رجبی مشهدی افزود: با تعامل با وزارت صمت امکان تسهیل در ارائه مجوز‌های لازم به مزارع استخراج رمزارز‌ها در این مناطق فراهم شود و شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت در کشور باشیم.