Menu

حمایت از ایده های شناختی در رویداد ملی "ایده آزاد اسباب بازی" | ایسنا

حمایت از ایده های شناختی در رویداد ملی "ایده آزاد اسباب بازی" | ایسنا
ایسنا

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از ایده های شناختی در چهارمین رویداد ملی "ایده آزاد اسباب بازی" حمایت می کند.

به گزارش ایسنا، این دوره از رویداد با رویکرد اسباب بازی های شناختی همراه است و به منظور آشنایی با اصول و مفاهیم پایه اسباب بازی های محرک و تقویت کننده قوای شناختی، کارگاه ها و دوره های ویژه برگزار می شود.

برگزارکنندگان چهارمین رویداد ملی "ایده آزاد اسباب بازی" امیدوارند طراحان و ایده پردازان عرصه اسباب بازی بتوانند در یک تعامل سازنده، بستر رشد و پویایی صنعت اسباب بازی را در کشور فراهم آورند.

انتظار می رود از میان ایده های دریافتی، حداقل ۴۰ ایده به مرحله بعدی راه یافته و کمیته داوری متشکل از چهار داور تخصصی در حوزه های تعلیم و تربیت، روانشناسی، طراحی، گرافیک و تصویرسازی ایده های برتر را انتخاب خواهند کرد.

مهمترین عامل موفقیت هر ایده در این رویداد نزدیکی آن به بازار هدف از نظر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و داشتن شاخص های فرهنگ ایرانی است.