Menu

نوساز‌های ۷۰ تا ۹۰ متری پایتخت چند؟ | رویداد

نوساز‌های ۷۰ تا ۹۰ متری پایتخت چند؟ | رویداد
خبرگزاری رویداد

خرید آپارتمان‌های ۷۰ تا ۹۰ متری در پایتخت با بودجه‌ای تقریبا بین یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان تا ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان میسر است.

بیشتر بخوانید: خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی در پرند

در ظفر یک آپارتمان ۸۰ متری نیز متری ۶۲ میلیون تومان و با قیمت کل ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

همچنین در یکی از برج های پونک می توان یک واحد ۹۲ متری را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر و قیمت کل ۴.۵ میلیارد تومان خرید .

قیمت آپارتمان های نوساز ۷۰ تا ۹۰ متری 

محدودهمتراژقیمت هر متر مربعقیمت کل
جیحون۸۰متر۲۵.۶ میلیون۲.۰۵۰ میلیارد
سی متری جی۸۰متر۲۰ میلیون۱.۶۰۰ میلیارد
هروی۷۵متر۴۶.۹ میلیون۳.۵۲۰ میلیارد
فردوس شرق۹۰متر۴۰ میلیون۳.۶۰۰ میلیارد
شریعتی، باغ صبا۸۵متر۳۸.۸ میلیون۳.۳۰۰ میلیارد
یافت آباد۸۵متر۱۴ میلیون۱.۱۹۰ میلیارد
بریانک۷۰متر۲۴ میلیون۱.۶۸۰ میلیارد
شهرزیبا۸۸متر۳۷.۵ میلیون۳.۳۰۰ میلیارد
هاشمی۸۵متر۲۱.۷ میلیون۱.۸۵۰ میلیارد
شهران۸۲متر۴۱.۴ میلیون۳.۴۰۰ میلیارد
پونک۹۰متر۵۰ میلیون۴.۵۰۰ میلیارد
مجیدیه شمالی۷۸متر۳۲.۷ میلیون۲.۵۵۰ میلیارد
منیریه۹۰متر۳۲.۸ میلیون۲.۹۵۰ میلیارد
ظفر۸۰متر۶۲ میلیون۴.۹۶۰ میلیارد
ستارخان۷۵متر۴۲.۶ میلیون۳.۲۰۰ میلیارد

محدوده

متراژ

قیمت هر متر مربع

قیمت کل

جیحون

۸۰متر

۲۵.۶ میلیون

۲.۰۵۰ میلیارد

سی متری جی

۸۰متر

۲۰ میلیون

۱.۶۰۰ میلیارد

هروی

۷۵متر

۴۶.۹ میلیون

۳.۵۲۰ میلیارد

فردوس شرق

۹۰متر

۴۰ میلیون

۳.۶۰۰ میلیارد

شریعتی، باغ صبا

۸۵متر

۳۸.۸ میلیون

۳.۳۰۰ میلیارد

یافت آباد

۸۵متر

۱۴ میلیون

۱.۱۹۰ میلیارد

بریانک

۷۰متر

۲۴ میلیون

۱.۶۸۰ میلیارد

شهرزیبا

۸۸متر

۳۷.۵ میلیون

۳.۳۰۰ میلیارد

هاشمی

۸۵متر

۲۱.۷ میلیون

۱.۸۵۰ میلیارد

شهران

۸۲متر

۴۱.۴ میلیون

۳.۴۰۰ میلیارد

پونک

۹۰متر

۵۰ میلیون

۴.۵۰۰ میلیارد

مجیدیه شمالی

۷۸متر

۳۲.۷ میلیون

۲.۵۵۰ میلیارد

منیریه

۹۰متر

۳۲.۸ میلیون

۲.۹۵۰ میلیارد

ظفر

۸۰متر

۶۲ میلیون

۴.۹۶۰ میلیارد

ستارخان

۷۵متر

۴۲.۶ میلیون

۳.۲۰۰ میلیارد