Menu

قیمت پراید ٢ اردیبهشت١۴٠٠/ریزش یک تا سه میلیونی نرخ ها | خبرآنلاین

قیمت پراید ٢ اردیبهشت١۴٠٠/ریزش یک تا سه میلیونی نرخ ها | خبرآنلاین
خبرآنلاین

قیمت انواع پراید در دومین روز اردیبهشت ١۴٠٠ اعلام شد که در قیاس با روزهای ابتدایی هفته کاهش یک تا سه میلیونی را نشان می دهد.

به گزارش خبرآنلاین.،اقتصاد آنلاین جدول زیر را منتشر کرده است.

٢٢٣٢٢٣