Menu

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردین‌ماه | ایسنا

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردین‌ماه | ایسنا
ایسنا

گزارشی از ۵۰۳ فراوانی رخدادهای رایانه‌ای در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده و بیشترین فراوانی مربوط به آلودگی به بدافزار و بات بوده که بیشتر از ۱۴۰ مورد را شامل می‌شود.

به گزارش ایسنا،  گزارشی از ۵۰۳ مورد خدمت ارائه‌شده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه‌شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایت‌های خارجی،  شناسایی آسیب‌پذیری، فیشینگ سایت‌های داخلی، گزارش‌های خبری، درخواست مشاوره، افشای اطلاعات، ‌دیفیس سایت،  باج‌افزار و درخواست ارزیابی بوده است.

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردین‌ماه | ایسنا

نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان می‌دهد بیشترین آمار از طریق مراجع بین‌المللی به این مرکز رسیده است.

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردین‌ماه | ایسنا

بیشترین اطلاع‌رسانی از طریق منابع داخلی به ترتیب از سامانه دانا، کارشناسان مرکز ماهر،  گزارش آپاها، سامانه هوشیار،  سامانه بینا، گزارش مردمی، سامانه تله بدافزار،  گزارش بخش خصوصی، گزارش نهادهای حاکمیتی و افزونه ضدفیشینگ رسیده است.

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردین‌ماه | ایسنا

همچنین بخش‌های دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و موسسات مالی می‌شود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردین‌ماه | ایسنا

در نمودار بخش‌های حاکمیتی دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر هم وزارت بهداشت،  وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت عتف در صدر و به دنبال آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت نفت و پس از آن  وزارت کشور،  وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش،   وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه قرار دارد.

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردین‌ماه | ایسنا

با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام‌شده است، مرکز ماهر به‌عنوان CERT ملی ایران در سال ١٣٨٧ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.

این مرکز در حوزه فعالیت‌های امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان‌ها است. همچنین در حوزه فعالیت‌های پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف‌های سامانه‌ها در سطح ملی و انتشار بسته‌های راهنما برای مقاوم‌سازی سامانه‌ها بپردازد.