Menu

مهلت رفع تعهد ارزی صادرات ریالی به عراق و افغانستان فقط تا ۳۱ خرداد | تسنیم

مهلت رفع تعهد ارزی صادرات ریالی به عراق و افغانستان فقط تا ۳۱ خرداد | تسنیم
خبرگزاری تسنیم

صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مردادماه سال ۹۷ به عراق و افغانستان اقدام کرده تا ۳۱خردد ماه فرصت دارند با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، تعهدات ارزی خود را رفع کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر کمیته اقدام ارزی اعلام کرد: بر اساس بند 1 بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی 22 فروردین 97 تا 16 مردادماه سال 97 به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت اطلاعات فروش ریالی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده اند، حداکثر تا تاریخ 31خردد ماه سالجاری فرصت دارند تا صرفا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، تعهدات ارزی خود را رفع کنند.

 احسان قمری با اعلام این خبر اظهار داشت: رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان ارتباطی به معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مشمول استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. 

دبیر کمیته اقدام ارزی در خصوص  برنامه ریزی‌های انجام شده در خصوص ثبت اطلاعات فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 فروردین تا 16 اردیبهشت 97 گفت: ضوابط این موضوع از طریق دبیرخانه کمیته اقدام ارزی اعلام خواهد شد.

خاطرنشان می‌سازد،  بر اساس مکاتبه انجام شده از سوی معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‌ زیرساخت لازم جهت ثبت اطلاعات فروش ریالی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم خواهد شد.

گفتنی است، طی چند روز آینده صادرکنندگان قادر خواهند بود نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی به عراق و افعانستان مربوط با بازه زمانی یاد شده اقدام نمایند.