Menu

تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی جاده‌ای و دریایی به اتحادیه‌های تعاونی سپرده شد | تسنیم

تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی جاده‌ای و دریایی به اتحادیه‌های تعاونی سپرده شد | تسنیم
خبرگزاری تسنیم

نماینده اتاق تعاون ایران در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور از تفویض تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای و شناورهای مسافری به اتحادیه های تعاونی و کانون ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رجائیه، نماینده اتاق تعاون ایران در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بیان داشت:  پیش از این تعیین نرخ کرایه ها در حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای و بلیت شناورهای مسافری در ستاد تنظیم بازار و از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین می شد که بنا به مصوبات هیات دولت به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور واگذار شد و این شورا نیز این مهم را به اتحادیه های تعاونی وکانون ها تفویض کرد.

رجائیه ادامه داد: این تعیین نرخ در حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای براساس دستورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنا بر نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و تورم حمل و نقل توسط اتحادیه های تعاونی و کانون های مربوطه انجام خواهد شد.

وی در خصوص تعیین نرخ بلیت شناورهای مسافری اظهار داشت: براساس مصوبات این شورا تعیین نرخ بلیت شناورهای مسافری نیز براساس تورم سالانه بانک مرکزی و نرخ تورم حمل و نقل دریایی و برمبنای دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی انجام خواهد شد.

نماینده اتاق تعاون ایران در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور از تفویض تعیین نرخ  بلیت حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای و شناورهای مسافری به اتحادیه های تعاونی و کانون ها خبر داد.