Menu

کاهش ۲۰ درصدی ذخایر آب سد‌ها | شبکه خبر

کاهش ۲۰ درصدی ذخایر آب سد‌ها | شبکه خبر
شبکه خبر

معاون امور آب وزیر نیرو از کاهش ۲۰ درصدی ذخایر آب سد‌های کشور در مقایسه با سال ۹۹ و محدودیت تامین آب برای بخش کشاورزی، خبر داد.

کاهش ۲۰ درصدی ذخایر آب سد‌هامعاون امور آب وزیر نیرو از کاهش ۲۰ درصدی ذخایر آب سد‌های کشور در مقایسه با سال ۹۹ و محدودیت تامین آب برای بخش کشاورزی، خبر داد.آقای قاسم تقی زاده خامسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با بارش‌های مناسب کشور، تامین آب برای سه دوره کشت در بخش کشاورزی انجام شده است افزود: امسال با توجه به کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها در مقایسه با سال گذشته و ۴۰ درصدی نسبت به متوسط ۵۰ سال، تامین آب برای انجام سه دوره کشت بهاره، پاییزه و تابستانه امکان پذیر نیست.وی با اشاره به اینکه اولویت وزارت نیرو تامین آب شرب است گفت: برای تامین آب شرب ۷ میلیارد مترمکعب آب نیاز است که ۵۰ درصد از این حجم از آب‌های سطحی و ۵۰ درصد نیز از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود که در برخی نقاط کشور به دلیل کاهش بارندگی شاهد خشک شدن چاه‌ها و چشمه‌ها هستیم به همین دلیل امسال وزارت نیرو برای آب رسانی به ۶ هزار روستا با تانکر، تجهیز شده است.تقی زاده خامسی با بیان بیان اینکه سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها برای نیاز آبی بخش کشاورزی باید برنامه ریزی کنند ادامه داد: ما پیش بینی از میزان بارندگی‌های کشور در سال‌های آینده نداریم؛ ممکن است مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۷ سال‌های خشک و ممتدی در پیش رو باشد به همین دلیل اختصاص آب باید با برنامه ریزی انجام شود.معاون امور آب وزیر نیرو گفت: هم اکنون ذخایر آبی سد‌های شمیل و نیان در بندرعباس و هرمزگان و سد زاینده رود در اصفهان شرایط نامناسبی دارند و در استان سیستان و بلوچستان نیز با کاهش ۹۷.۲ درصد بارش‌ها مواجه هستیم که امیدواریم با سیلاب‌های قابل توجه تامین آب انجام شود.وی با اشاره به اینکه ایران کشور خشک و نیمه خشکی است و ما باید آمادگی سازگاری با کم آبی را داشته باشیم افزود: هم اکنون ۵۰ درصد از جمعیت ایران در مناطقی زندگی می‌کنند که فقط ۲۰ درصد از منابع آبی کشور در آن مناطق وجود دارد به همین دلیل ما مجبور به انتقال آب و تامین از طریق تانکر‌های آب هستیم.