Menu

استقبال پاکستان از همکاری مشترک با ایران و چین برای توسعه زیرساخت‌های بندری | تسنیم

استقبال پاکستان از همکاری مشترک با ایران و چین برای توسعه زیرساخت‌های بندری | تسنیم
خبرگزاری تسنیم

وزیر تولیدات دفاعی پاکستان با اشاره به اینکه بنادر گوادر و چابهار همکار یکدیگرند، گفت: ظرفیت همکاری مشترک ایران، پاکستان و چین برای توسعه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، زبیده جلال با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های دو کشور چین و هند در بنادر گوادر پاکستان و چابهار ایران، این دو بندر را نه رقیب یکدیگر، که همکار خواند و اظهار کرد: فکر می‌کنم که بنادر چابهار و گوادر می‌توانند همکار باشند و هیچ شکی در این رابطه وجود ندارد. ما دوستی طولانی با ایران داریم و این دوستی به همین شکل با چین نیز وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت مشترک همکاری سه جانبه بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری خلق چین، افزود: بنابراین هر سه کشور می‌توانند با هم کار کنند، با هم به جلو پیش بروند و با همدیگر توسعه پیدا کنند.