Menu

هر مشمول سهام عدالت در هر استان چقدر دارایی دارد؟ | خبرآنلاین

هر مشمول سهام عدالت در هر استان چقدر دارایی دارد؟ | خبرآنلاین
خبرآنلاین

ایسنا نوشت: سهام عدالت که در فرایند آزادسازی سهام عدالت روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند، سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی شدند که به گفته مسئولان میزان سرمایه این شرکتها جمعا حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. البته میزان دارایی هر استان با استان دیگر کشور متفاوت است.

آزادسازی سهام عدالت امروز وارد سالگرد خود شد و شمارش معکوس برای برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز آغاز شده است. درواقع از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، حدود ۳۰ میلیون نفر با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار این شرکتها شدند و اکنون دارایی این شرکتها نیز از ارزش سهام، سهامداران هر استان تشکیل شده است. 

در این راستا، درحالی که چندی پیش فرصت برای کاندیداتوری اعضای هیات مدیره این شرکتها به پایان رسید و بیش از ۲۰۰۰ نفر نیز نامزد شدند، کم تر از ۱۰ روز دیگر، نخستین مجمع الکترونیکی این شرکتها برگزار می شود و مشمولان هر استان باید برای انتخاب سرنوشت سرمایه خود، پس از سجامی شدن، در این مجامع حضور یابند و به نامزد مورد نظر خود رای دهند. قرار است هر شرکت استانی، پنج عضو هیات مدیره داشته باشد و چنانچه تعداد شرکت کنندگان در نخستین مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع مجدد و با هر تعداد سهامدار برگزار خواهد شد.

در این میان اما باید به سرمایه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت ها توجه داشت. درواقع افرادی که به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می شوند، به نوعی سکان دار سرمایه شرکتها خواهند شد و نحوه عملکرد آن ها روی سرمایه شرکتها یا به عبارتی سرمایه هر مشمول آن استان تاثیرگذار خواهد بود.

اما در میان استانهای کشور، استان خراسان رضوی با بیش از  ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی، از بیشترین سرمایه و استان سمنان با حدود ۲.۷ هزار میلیارد تومان دارایی، از کم ترین سرمایه برخوردار هستند که البته باید به این نکته توجه کرد که تعداد سهامداران استان خراسان رضوی بیش از دو میلیون نفر و تعداد سهام داران استان سمنان ۲۲۰ هزار نفر است.

نام استانمیزان سرمایه پس از افزایش سرمایه (تومان)تعداد کل سهام داران
خراسان جنوبی بیش از ۶.۱ هزار میلیارد۴۶۲.۸۴۶
کردستانبیش از  ۹.۱ هزار میلیارد۷۰۴.۱۳۸
لرستانبیش از ۹.۱ هزار میلیارد۷۱۷.۶۹۲
آذربایجان غربیبیش از ۱۵ هزار میلیارد۱.۲۷۳.۲۳۳
کرمانبیش از ۱۷ هزار میلیارد۱.۳۹۵.۳۶۱
سیستان و بلوچستانبیش از ۱۵ هزار میلیارد۱.۲۱۶.۴۸۱
گیلانبیش از ۱۴هزار میلیارد۱.۱۳۹.۴۰۷
خراسان شمالیبیش از ۶.۸ هزار میلیارد۵۲۸.۴۰۳
قمبیش از ۵.۲ هزار میلیارد۴۰۱.۷۲۸
خوزستانبیش از ۲۵ هزار میلیارد۲.۰۰۷.۲۳۶
اصفهانبیش از ۲۳ هزار میلیار۱.۸۰۶.۹۲۸
همدانبیش از ۱۱ هزار میلیارد۹۰۸.۷۲۲
فارسبیش از ۲۶ هزار میلیارد۲.۰۲۳.۵۸۳
ایلامبیش از ۲.۹ هزار میلیارد۲۳۲.۱۹۰
خراسان رضویبیش از ۳۵ هزار میلیارد۲.۷۰۹.۹۸۴
یزدبیش از ۵.۹ هزار میلیارد۴۵۳.۴۴۰
کرمانشاهبیش از ۸.۵ هزار میلیارد۶۷۸.۳۰۱
بوشهربیش از ۴.۸ هزار میلیار۳۷۲.۹۱۸
اردبیلبیش از ۶.۸ هزار میلیارد۵۱۱.۴۹۷
گلستانبیش از ۱۱ هزار میلیارد۹۲۴.۹۸۶
مرکزیبیش از ۷.۷ هزار میلیارد۵۸۴.۳۷۵
زنجانبیش از ۴.۷ هزار میلیارد۳۸۰.۴۹۲
مازندرانبیش از ۱۸ هزار میلیارد۱.۴۹۲.۸۴۴
کهگیلویه و بویر احمدبیش از ۳.۹ هزار میلیارد۲۹۷.۸۶۴
آذربایجان شرقیبیش از ۲۰ هزار میلیارد۱.۶۱۵.۵۳۳
چهار محال و بختاریبیش از ۶.۱ هزار میلیارد۴۸۹.۹۲۴
قزوینبیش از ۵.۹ هزار میلیارد۴۶۳.۸۸۹
هرمزگانبیش از ۹.۶ هزار میلیارد۷۴۵.۷۰۰
سمنانبیش از ۲.۷۲۲۰.۷۹

میزان سرمایه پس از افزایش سرمایه

(تومان)

لازم به ذکر است به دلیل یکپارچه بودن استانهای تهران و البرز در زمان ثبت نام سهام عدالت، هنوز به صورت رسمی دارایی و تعداد مشمولان هر استان مشخص نشده است اما به گفته مسئولان،  میزان دارایی شرکت سرمایه گذاری استانی تهران، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است.

٢٢٣٢٢٣