آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (تمدید ثبت نام+منابع مطالعاتی)