استخدام سرپرست دفتر فروش در یکتا الکترود در آذربایجان شرقی