استخدام خیاط ماهر و نیمه ماهر در یک شرکت تولیدی پوشاک در قزوین