استخدام تکنسین خط تولید آقا در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی