استخدام کارمند فنی و نصاب تجهیزات صوتی و تصویری در البرز