استخدام کارگر ساده و فروشنده در شرکت آوا درب پارس در فارس