استخدام کارشناس نصب مودم خانگی در نویان ارتباطات زیرساخت در ارومیه