استخدام مدیر فروش با مزایا در یک شرکت در آذربایجان شرقی