استخدام مسئول ماشین آلات آقا در یک شرکت معتبر در شهرستان نوشهر