استخدام کمک حسابدار در شرکت پارسیان پخش بیژن در شهرک صنعتی جی