استخدام رئیس نمایندگی موسسه خیریه در موسسه خیریه بنیاد کودک در فارس