استخدام کارشناس IT در مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام در فارس