استخدام برنامه نویس C در شرکت فرداد آزمای طوس در مشهد