استخدام تعمیرکار فنی آقا در یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در قزوین