استخدام کارشناس علم داده در شرکت فرآورده های لبنی رامک در فارس