استخدام فروشنده فروشگاهی کیف، کفش در گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان در گرگان