استخدام لوله کش ماهر و نیمه ماهر در شرکت گرما سرد در زنجان