استخدام حسابدار آقا در شرکت رایا تدبیر کویر در یزد