استخدام مدیر فروش آقا در شرکت حلوای کویر یزد (فرجامی)