استخدام کارگر ساده در شرکت ایلیا باتری توان آفرین در قم